cornelis romijn - Architectuur:
cor-A is door ir. Kees Romijn opgericht op 1 mei 2005 als architectenbureau voor kleine tot middelgrote bouwopgaven. Tot de werkzaamheden behoren onder andere verbouwingen en nieuwbouw voor particulieren of ondernemers en hergebruik/ renovatie voor de vastgoedmarkt. Romijn werkt als zelfstandige en kan daardoor scherpe tarieven hanteren.

Projectfilosofie:
Het belangrijkste is dat mensen zich prettig voelen in hun leef- of werkomgeving. Het is dus noodzaak dat de ruimten op een goede en leuke of verrassende wijze met elkaar verbonden zijn. Hierbij is de handtekening van de architect altijd ondergeschikt aan het gebouw. U staat centraal en Romijn bouwt hier omheen. Hij luistert vooral goed naar de wensen van de opdrachtgever en maakt naar aanleiding hiervan, binnen de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan en welstandseisen, maar vooral ook de gebruikswensen en het budget, een schetsontwerp. Van dit schetsontwerp worden een aantal varianten opgesteld waaruit een optimaal ontwerp ontstaat. Hieruit groeit procesmatig het gebouw middels een creatief overleg tussen opdrachtgever, architect, gemeente, aannemer enzovoort.

Stijl:
cornelis romijn - Architectuur maakt geen gebruik van een bepaalde stijl of stroming in de architectuur, maar benadert de bouwopgave vanuit de locatie. Dit wil zeggen dat er direct of indirect gereageerd wordt op de omgeving en reeds aanwezige stijlelementen.

Algemene voorwaarden:
cor-A hanteert als algemene voorwaarden de standaard regelingen, opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten.

Particulier

Professioneel

Professioneel herziening